Axudas, subvencións e bolsas : Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nas actividades que se realicen no sector do libro no 2020

Subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nas actividades que se realicen no sector do libro no 2020

Tales como feiras, festivais, seminarios, encontros, obradoiros e estadías creativas

ORDE do 8 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nas actividades que se realicen no sector do libro no 2020, e se procede á súa convocatoria para o dito ano (código de procedemento CT221A).

Estado de tramite: En trámite

Comparte