Axudas, subvencións e bolsas : Axudas para a tradución a outras linguas de obras publicadas en galego e á tradución para o galego de obras publicadas noutras linguas

Axudas para a tradución a outras linguas de obras publicadas en galego e á tradución para o galego de obras publicadas noutras linguas

Orde do 27 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

Estado de tramite: Resolto

Comparte