Axudas, subvencións e bolsas : Europa Creativa. Proxectos de plataformas europeas

Europa Creativa. Proxectos de plataformas europeas

Esta medida ofrece apoio a organizacións culturais e creativas cuxos obxectivos sexan os seguintes:

  • Impulsar o desenvolvemento de novos talentos e estimular a mobilidade transnacional dos axentes culturais e creativos, así como a circulación de obras, e que teñan potencial para exercer unha grande influencia nos sectores cultural e creativo, e conseguir efectos duradeiros
  • Axudar a mellorar o recoñecemento e a visibilidade dos artistas e creadores cun forte compromiso en termos de programación europea mediante actividades de comunicación e unha estratexia de marca, incluída, se é o caso, a creación dunha etiqueta europea de calidade.

Estado de tramite: Resolto

Documentos relacionados

Comparte