Axudas, subvencións e bolsas : Europa Creativa. Proxectos de redes europeas

Europa Creativa. Proxectos de redes europeas

Esta medida ofrece subvencións para accións das redes europeas que traballan no ámbito dos sectores cultural e creativo. Trátase de grupos estructurados de organizacións que representan aos sectores cultural e creativo, cuxo obxectivo é reforzar a capacidade dos sectores cultural e creativo para operar a nivel tanto transfronteirizo como internacional e para adaptarse aos cambios con miras a alcanzar os obxectivos xerais consistentes en fomentar e promover a diversidade cultural e lingüística, así como reforzar a competitividade destes sectores, tamén a través da promoción da innovación.

Estado de tramite: Resolto

Documentos relacionados

Comparte