Axudas, subvencións e bolsas : Europa Creativa. Proxectos de tradución literaria

Europa Creativa. Proxectos de tradución literaria

Os principais obxectivos do apoio aos proxectos de tradución literaria consisten en avalar a diversidade cultural e lingüística na Unión e noutros países que participen no subprograma Cultura e promover a circulación transnacional de obras literarias de gran calidad, así como mellorar o acceso a estas obras literarias na Unión e fóra dela e chegar a novos públicos.

Estado de tramite: Resolto

Documentos relacionados

Comparte