Axudas, subvencións e bolsas : Convocatoria de proxectos de cooperación europea do programa Europa Creativa

Convocatoria de proxectos de cooperación europea do programa Europa Creativa

Convocatoria de axudas europea para proxectos de cooperación.

Os principais obxectivos da axuda aos proxectos de cooperación cultural transnacional consisten en apoiar a capacidade dos sectores cultural e creativo europeos para operar a nivel transnacional e internacional e promover a circulación transnacional das obras culturais e creativas e a mobilidade transnacional dos axentes culturais e creativos, en particular dos artistas.

Estado de tramite: Resolto

Documentos relacionados

Comparte