Axudas, subvencións e bolsas : Proposta de resolución provisional de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, para o financiamento de gastros correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicai

Proposta de resolución provisional de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, para o financiamento de gastros correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicai

A Consellería de Cultura e Turismo publica a proposta de resolución provisional pola que se aproba a listaxe provisional de solicitudes admitidas coas puntuacións correspondentes e a listaxe provisional de excluídas e as causas de exclusión, de subvencións a institucións sen fin de lucro  e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, convocada pola Orde do 21 de decembro de 2018 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro de 2019).

Estado de tramite: Resolto

Documentos relacionados

Comparte