Axudas, subvencións e bolsas : Axudas do Estado, en convenio co Instituto de Crédito Oficial, para a dixitalización de salas de exhibición cinematográfica e para a minoración de intereses dos préstamos concedidos

Axudas do Estado, en convenio co Instituto de Crédito Oficial, para a dixitalización de salas de exhibición cinematográfica e para a minoración de intereses dos préstamos concedidos

Axudas do Estado, en convenio co Instituto de Crédito Oficial, para a dixitalización de salas de exhibición cinematográfica e para a minoración de intereses dos préstamos concedidos.

Estado de tramite: Resolto

Comparte