Axudas, subvencións e bolsas : Axudas a fundacións, asociacións e institucións culturais destinadas á realización de programas culturais e aos gastos de funcionamento derivados deles

Axudas a fundacións, asociacións e institucións culturais destinadas á realización de programas culturais e aos gastos de funcionamento derivados deles

Orde do 4 de abril de 2013 para a concesión de axudas a fundacións, asociacións e institucións culturais destinadas á realización de programas culturais e aos gastos de funcionamento derivados deles.

Resolución do 19 de setembro de 2013 pola que se dá publicidade ás subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 4 de abril de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 79, do 24 de abril) de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a fundacións, asociacións e institucións culturais, para a realización de programas culturais que se desenvolverán na comunidade autónoma e para os gastos de funcionamento derivados deles, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

Estado de tramite: Resolto

Comparte