Axudas, subvencións e bolsas : Resolución das subvencións a concellos para equipamento cultural

Resolución das subvencións a concellos para equipamento cultural

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou a Resolución do 11 de outubro de 2017 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 100, do 29 de maio), pola cal establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos, para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Estado de tramite: Resolto

Comparte