Axudas, subvencións e bolsas : Axudas operativas 2017-2020 do Programa da UE Europa cos Cidadáns

Axudas operativas 2017-2020 do Programa da UE Europa cos Cidadáns

Subvencións de funcionamento — Apoio estrutural aos grupos de reflexión europeos e ás organizacións da sociedade civil a escala europea

O seu obxectivo consiste en contribuír á comprensión da Unión, a súa historia e a súa diversidade por parte dos cidadáns, promover a cidadanía europea, e mellorar as condicións necesarias para o goce dos dereitos e os privilexios asociados á condición de cidadán europeo. Coa presente convocatoria de propostas preténdese seleccionar organizacións cunha proxección europea que, mediante as súas actividades permanentes, habituais e periódicas, contribúan de forma tanxible aos obxectivos do programa «Europa cos cidadáns». As organizacións seleccionadas recibirán apoio estrutural, en forma de subvencións de funcionamento. Con estas axudas cofinanciaranse os gastos de funcionamento que permiten que unha entidade leve unha existencia independente e poña en marcha diversas actividades no marco dos obxectivos do programa. As organizacións que reciban subvencións de funcionamento deberán garantir a máxima visibilidade ante o maior número de persoas posible, servíndose para ese efecto das actividades e do plan de difusión por elas previsto. Ínstase especialmente á proxección a escala rexional e local, así como entre os mozos. 

Estado de tramite: En trámite

Comparte