Axudas, subvencións e bolsas : Deseño de módulos de mestrías en artes e ciencias

Deseño de módulos de mestrías en artes e ciencias

Convocatoria de axudas da UE: Europa Creativa e Mercado Único Dixital

A Comisión Europea lanza unha convocatoria experimental de 1,5 millóns de euros para deseñar módulos interdisciplinarios innovadores para os masters, combinando artes e TIC con aptitudes e enfoque empresarial.

Esta acción ten como obxectivo promover un enfoque interdisciplinario en mestrías e cursos universitarios mediante o fomento de plans de estudos intersectoriales que combinen a tecnoloxía coas artes.

Os módulos débense deseñar co fin de:

  • Capacitar aos estudantes nas artes e a creatividade, os negocios e a tecnoloxía co coñecemento e as competencias básicas transferibles que necesitan para traballar en sectores e disciplinas culturais e creativas
  • Mellorar a calidade e a relevancia do ensino e a aprendizaxe nas disciplinas artísticas e culturais vinculando a creatividade, os negocios e a tecnoloxía
  • Desenvolver unha cultura empresarial entre os estudantes e o persoal docente
  • Estimular contornas de aprendizaxe innovadores dentro e entre disciplinas a través da integración da educación creativa, dixital e empresarial

A implementación dos módulos implicará:

  • Comprobar, validar os módulos e mellorar o seu contido, se fose necesario
  • Aplicación do Sistema Europeo de Transferencia e Acumulación de Créditos (ECTS) aos módulos
  • Intercambio de resultados e intercambios sobre as prácticas máis eficaces e leccións aprendidas entre os socios
  • Identificar o potencial de transferencia das prácticas máis eficientes e innovadoras a outros cursos ou disciplinas

Espérase que os módulos teñan efectos positivos e duradeiros no desenvolvemento de enfoques intersectoriales que reúnan as artes, o audiovisual, o espírito emprendedor e as TIC, fomentando así a capacidade de innovación das institucións de educación superior.

Data límite para as solicitudes: martes, 10.10.2017, 23:59 CET.

Aquí toda a información sobre a convocatoria e os documentos para aplicar

Estado de tramite: En trámite

Comparte