Axudas, subvencións e bolsas : Convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

O Consello da Cultura Galega publica no DOG a Resolución do 12 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

A duración de cada unha das bolsas será de tres (3) meses e a data estimada de comezo é o 15 de setembro de 2017 e rematarán, en calquera caso, o 31 de decembro de 2017. A data de incorporación ao centro establecerase na notificación da adxudicación da bolsa.

Máis información: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170622/AnuncioO111-130617-0001_gl.pdf

Estado de tramite: En trámite

Comparte