Axudas, subvencións e bolsas : Axudas a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado 2017

Axudas a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a Orde do 22 de maio de 2017 pola que  se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2017.

En concreto son 30.000 euros para asociacións e 20.000 euros para concellos.  Máis información polo miúdo destas axudas, aquí.

 

 

Estado de tramite: Resolto

Comparte