Axudas, subvencións e bolsas : Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego 2017

Subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego 2017

Estado: Convocadas
 
Data de publicación: 17 de febreiro de 2017
 
Prazo de presentación: Do 18 de febreiro ao 17 de marzo de 2017
 
Presentación das instancias: Para as persoas xurídicas e as súas representantes, obrigatoria por vía electrónica a través do portal https://sede.xunta.gal. Para aquelas persoas non obrigadas á presentación electrónica, de xeito alternativo tamén se poden presentar en soporte papel por calquera dos medios que se especifican nas bases e utilizando o formulario normalizado.
 
Modelos de orzamento: Imaxe real (xls, 74 Kb) | Animación (xls, 68 Kb)
 
Convocatoria: DOG núm. 34, do venres 17 de febreiro de 2017

Estado de tramite: Resolto

Comparte