Axudas, subvencións e bolsas : Axudas europeas para proxectos de cooperación

Axudas europeas para proxectos de cooperación

Programa Europa Creativa. Subprograma Cultura

Axudas para proxectos de cooperación transnacional que agrupen a organizacións culturais e creativas de diferentes países co fin de realizar actividades de carácter sectorial ou intersectorial

Estado de tramite: Resolto

Comparte