Axudas, subvencións e bolsas : Resolución das subvencións a concellos para equipamento cultural

Resolución das subvencións a concellos para equipamento cultural

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a Resolución do 16 de setembro de 2016 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 11 de marzo de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 59, do 29 de marzo), aos concellos de Galicia e as súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, e agrupacións de concellos, para o equipamento e mellora dos seus locais e instalacións para a realización de actividades culturais.

Publícanse as cuantías das axudas concedidas, así como os proxectos aos que van destinadas.

Estado de tramite: Resolto

Ligazóns

Comparte