Axudas, subvencións e bolsas : Axudas estatais a empresas para a posta en valor e protección do patrimonio cultural

Axudas estatais a empresas para a posta en valor e protección do patrimonio cultural

Mediante a presente resolución convócanse axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de posta en valor, promoción, difusión e protección do patrimonio cultural español que afecten, polo menos, a dúas Comunidades Autónomas.

Os proxectos que se acollan a esta convocatoria deberán ir referidos a bens declarados patrimonio cultural de acordo coa lexislación estatal ou autonómica correspondente. As actividades haberán de realizarse entre o 1 de xuño de 2014 e o 30 de abril de 2015.

Estado de tramite: Resolto

Comparte