Axudas, subvencións e bolsas : Axudas europeas do programa Europa cos Cidadáns

Axudas europeas do programa Europa cos Cidadáns

Capítulo 2: O compromiso democrático e a participación cidadá

Liñas de financiamento:

2.1 Irmandamento de Cidades

2.2 Redes de Cidades

2.3 Proxectos da Sociedade Civil

Estado de tramite: Resolto

Comparte