Axudas, subvencións e bolsas : Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

Subvencións a festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica no DOG a Orde do 10 de xullo e 2015 polas que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a institucións sen fin de lucro, entidades locais galegas e agrupacións de concellos destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, e se convocan para o ano 2015.

O prazo de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte a súa publicación no DOG.

Estado de tramite: Resolto

Comparte