Axudas, subvencións e bolsas : RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2024 das axudas concedidas para o sector editorial galego (CT238A)

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2024 das axudas concedidas para o sector editorial galego (CT238A)

RESOLUCIÓN publicada o 12 de abril no Diario Oficial de Galicia, da liña de axudas da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, dirixidas á edición, distribución e comercialización das súas publicacións nos idiomas cooficiais en Galicia ou noutros idiomas, editadas e distribuídas entre o 1 de novembro de 2023 e o 30 de setembro de 2024. 

DOCUMENTO ADXUNTO: Publicación en o DOG DA RESOLUCIÓN, con a listaxe das subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputan, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Estado de tramite: Resolto

Comparte