Axudas, subvencións e bolsas : Listas provisionais de axudas en materia de arquivos. Convocatoria 2024

Listas provisionais de axudas en materia de arquivos. Convocatoria 2024

Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes para as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos na Convocatoria 2024, faise público o Listado provisional das axudas (Entidades Locais e Entidades sen fin de lucro).

As entidades solicitantes disporán de 10 días hábiles, que contarán a partir do día seguinte da data de publicación da proposta provisional, para formular as alegacións que consideren oportunas sobre esta proposta ante a Dirección Xeral de Cultura no lugar e forma indicados no artigo 5 da convocatoria.

Estado de tramite: En trámite

Documentos relacionados

Comparte