Axudas, subvencións e bolsas : Listaxe definitiva de persoas admitidas - Residencias de creación literaria Illa de San Simón

Listaxe definitiva de persoas admitidas - Residencias de creación literaria Illa de San Simón

Residencias de creación literaria Illa de San Simón: Listaxe definitiva de persoas admitidas 

Concluído o prazo de presentación de solicitudes, e realizados os trámites previstos na referida resolución, pola comisión de avaliación; o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades resolve:

  • Aprobar  a listaxe definitiva de persoas admitidas no procedemento que figuran no anexo I.
  • Nomear como persoas adxudicatarias das prazas ás persoas que figuran no anexo II.
  • Aprobar a relación de persoas suplentes que figuran no anexo III, que poderán ser chamadas en caso de non aceptación ou renuncia por parte das persoas beneficiarias.
  • Excluír do procedemento de nomeamento ás persoas que figuran no anexo IV por teren desistido do procedemento. Deixar sen cubrir as prazas que deban ser ocupadas por suplentes e que non teñan un prazo de ocupación mínimo dunha quincena.

 

Estado de tramite: En trámite

Comparte