Axudas, subvencións e bolsas : Publicados os resultados de Proxectos de Cooperación do programa Europa Creativa

Publicados os resultados de Proxectos de Cooperación do programa Europa Creativa

Convocatoria 2014

Publicados os resultados da convocatoria 2014 do capítulo de Proxectos de Cooperación do programa Europa Creativa.

Este programa da UE apoia a capacidade dos sectores cultural e creativo europeos para operar a nivel transnacional e internacional, promovendo a circulación das obras culturais e creativas e a mobilidade dos axentes culturais e creativos, en particular, dos artistas, a escala transnacional.

Tamén ten como obxectivo mellorar o acceso ás obras culturais e creativas europeas e estender o seu alcance a novas e maiores audiencias.

Ademais de contribuír á innovación e a creatividade no campo da cultura.

Estado de tramite: Resolto

Comparte