Aviso: Provisión dun posto de traballo vacante na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Provisión dun posto de traballo vacante na Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Servizo de Vixilancia e Inspección

Convócase, polo sistema de libre designación, o posto de xefe do Servizo de Vixilancia en Inspección ao que poderá concorrer todo o persoal funcionario que reúna os requisitos establecidos na convocatoria.

Estado de trámite: En trámite

Comparte