Aviso: RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS DE ARQUIVOS 2022

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS BOLSAS DE ARQUIVOS 2022

Bolsas de arquivos 2022

Con data 2 de xuño de 2022 o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades asinou a resolución definitiva das bolsas de formación en materia de arquivos correspondentes ao Programa 2022.

Orde do 16 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2022 (código de procedemento CT110A)

Esta resolución aproba as listaxes definitivas correspondentes á adxudicación das 20 bolsas así como as listas de agarda e de solicitantes excluídos.

Pode consultarse tamén no Portal de Arquivos de Galicia: https://arquivosdegalicia.xunta.gal/gl

Comparte