Aviso: Resolución de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se convocan para o ano 2021

Resolución de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se convocan para o ano 2021

Resolución do 19 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de maio de 2021 pola que establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais, e se convocan para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 113, do 16 de xuño).

 

 

Comparte