Aviso: Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para o sector editorial galego

Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para o sector editorial galego

Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para o sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais no ano 2021 (código de procedemento CT238A).

Estado de trámite: En trámite

Documentos relacionados

Comparte