Aviso: Proposta de resolución provisional de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, para o financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais

Proposta de resolución provisional de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, para o financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica a proposta de resolución provisional pola que se aproba a listaxe provisional de solicitudes admitidas coas puntuacións correspondentes e a listaxe provisional de excluídas e as causas de exclusión, de subvencións a institucións sen fin de lucro e entidades locais galegas, destinadas ao financiamento de gastos correntes derivados da realización de festivais, feiras, mostras, ciclos e certames de artes escénicas e musicais de carácter afeccionado, convocada pola Orde do 23 de xuño de 2021 (DOG núm. 128 do 7 de xullo de 2021).

Estado de trámite: En trámite

Comparte