Aviso: Ábrese o prazo para presentar alegracións ao orzamento da Mancomunidade de concellos galegos do Camiño Francés

Ábrese o prazo para presentar alegracións ao orzamento da Mancomunidade de concellos galegos do Camiño Francés

A Mancomunidade de concellos galegos do Camiño Francés publica  no Diario Oficial de Galicia o edicto polo que se abre o prazo de quince días hábiles –que comezará a contarse desde o seguinte ao da inserción do presente edicto no DOG–, co fin de que durante este prazo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao presidente desta mancomunidade.

Estado de trámite: En trámite

Comparte