Aviso: Declarada de interese galego a Fundación Museo do Videoxogo de Galicia

Declarada de interese galego a Fundación Museo do Videoxogo de Galicia

A entidade ten sede en Cangas

Resolución do 20 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se declara de interese galego e ordénase a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, con sede en Cangas (Pontevedra).

Comparte