Aviso: Aspirantes que superaron o proceso selectivo para o subgrupo A2: escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos

Aspirantes que superaron o proceso selectivo para o subgrupo A2: escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos

A Consellería de Facenda publica no Diario Oficial de Galicia, do 24 de novembro de 2014, a Resolución do 17 de novembro, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos, convocado pola Orde do 20 de xuño de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 122, do 28 de xuño), pola que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo
 

López Sánchez, Miguel
Encinar Romero, María Pilar 
Castro García, Noelia 
Pérez Fernández, Alba 
Amado González, Fernando
Ordóñez Reboiras, María del Mar 
López Bodaño, Antonio

Estado de trámite: Resolto

Comparte