Aviso: Servizo para a restauración do pórtico do Paraíso, na catedral de San Martiño de Ourense

Servizo para a restauración do pórtico do Paraíso, na catedral de San Martiño de Ourense

Servizo para a restauración do pórtico do Paraíso, na catedral de San Martiño de Ourense, 2ª fase (conxunto pétreo policromado), potencialmente financiable polo fondo europeo de desenvolvemento rexional (80%), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Comparte