Aviso: Resolución pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Ricardo Pérez y Verdes

Resolución pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Ricardo Pérez y Verdes

Resolución do 22 de outubro de 2013 pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Ricardo Pérez y Verdes.

Comparte