Aviso: Resolución do 14 de outubro de 2013 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras para a instalación da iluminación no adarve da muralla romana de Lugo

Resolución do 14 de outubro de 2013 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras para a instalación da iluminación no adarve da muralla romana de Lugo

De acordo co previsto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do contrato administrativo.

Comparte