Aviso: Resolución do 11 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade á relación de petróglifos do concello de Mondariz

Resolución do 11 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade á relación de petróglifos do concello de Mondariz

Resolución do 11 de xuño de 2013 pola que se lle dá publicidade á relación de petróglifos do concello de Mondariz e se ordena o seu asento no Rexistro de Bens de Interese Cultural.

Comparte