Aviso: Relación de Bens de Interese Cultural de Galicia

Relación de Bens de Interese Cultural de Galicia

O listado que se inserta a continuación correspóndese cos bens de interese cultural inscritos a día de hoxe no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, do cal forman parte segundo o artigo 22 da LPCG. Nel constan, xunto a denominación dos bens relacionados –organizado por provincias- o concello no que se atopan, a categoría coa que están inscritos e a disposición/s normativa/s que os declaran e/ou os delimitan.

Comparte