Aviso: Resolución do expediente sancionador S-P-07.13 en materia de protección do patrimonio cultural de Galicia

Resolución do expediente sancionador S-P-07.13 en materia de protección do patrimonio cultural de Galicia

Anuncio do 10 de setembro de 2013, do Servizo de Vixilancia e Inspección, polo que se notifica a resolución do expediente sancionador S-P-07.13 en materia de protección do patrimonio cultural de Galicia.

Estado de trámite: Resolto

Comparte