Aviso: Convocatoria para novas admisións de salas na Rede Galega de Salas e de Música ao Vivo

Convocatoria para novas admisións de salas na Rede Galega de Salas e de Música ao Vivo

A lei 4/2008, de 23 de maio de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) establece no artigo 5, que é función da Agadic promover a distribución dos produtos culturais dentro e fóra do noso pais, fomentando a captación de públicos e facilitando o acceso da cultura a novos mercados.

Estado de trámite: En trámite

Comparte