Aviso: Servizo de organización dos actos que vai desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Feira do Libro Internacional de Guadalaxara (México)

Servizo de organización dos actos que vai desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Feira do Libro Internacional de Guadalaxara (México)

Servizo de organización dos actos que vai desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria na Feira do Libro Internacional de Guadalaxara (México), do 30 de novembro ao 8 de decembro de 2013.

Comparte