Aviso: Orde do 20 de xuño de 2013 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia

Orde do 20 de xuño de 2013 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia

Orde do 20 de xuño de 2013 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2, escalas de enxeñeiros/as técnicos/as industriais e axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos.

Documentos relacionados

Comparte