Aviso: Exposición pública do antreproxecto de lei de arquivos e documentos de Galicia

Exposición pública do antreproxecto de lei de arquivos e documentos de Galicia

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia está a tramitar a Lei de arquivos e documentos de Galicia, que se pretende que conte co máximo consenso posible e que recolla os puntos de vista de todos os sectores que integran a comunidade arquivística de Galicia.

Comparte