Aviso: Beneficiarios/as das axudas a proxectos audiovisuais en lingua galega

Beneficiarios/as das axudas a proxectos audiovisuais en lingua galega

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) publica no Diario Oficial de Galicia (DOG) a relación de proxectos subvencionados e importes adxudicados ao abeiro da convocatoria de axudas para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais en lingua galega, publicada no DOG núm. 142 do 23 de xullo de 2014.

Listaxe de empresas e proxectos subvencionados:
A Zeitun films, S.L. para o proxecto TEMPO VERTICAL,18.693,66 € 
D Matriuska Producciones, S.L. para o proxecto OS MINIFILMES, 8.566,19 € 
A Ficción Producciones, S.L. para o proxecto DRAGAL, 16.918,43 € 
A Pulsa Control Z, S.L., para o proxecto NINGÚN DEUS AQUÍ ARRIBA, 16.918,43 €
A Xamalú Filmes, S.L., para o proxecto MALDITA MEMORIA, 16.817,72 € 
A Frida Films, S.L., para o proxecto SEMANA GRANDE, 15.810,67 € 
B Portocabo TV, S.L., para o proxecto FISTERRA 14.086,34 € 
A El Viaje Producciones Integrales Canarias, S.L., para o proxecto LONGA NOITE, 15.609,26 € 
A Vía Láctea Filmes, S.L., para o proxecto, ROSALÍA 15.609,26 € 
A Cooperativa de cine y documental, S.C.G., para o proxecto CHACRA, 7.983,38 € 
B Zenit Televisión, S.A., para o proxecto CATALINA DE ARAGÓN, 15.206,45 € 
A Zircozine, S.L., para o proxecto A EXPEDICIÓN, 12.545,32 

Modalidades
A. Longametraxes cinematográficas
B. Longametraxes e miniseries de televisión
C. Pilotos de series de animación para televisión
D. Pilotos de programas de televisión

Comparte