Aviso: Ordes polas que se recoñece a Biblioteca da Real Academia Galega como biblioteca de especial interese para Galicia e se integra na Rede de Bibliotecas de Galicia

Ordes polas que se recoñece a Biblioteca da Real Academia Galega como biblioteca de especial interese para Galicia e se integra na Rede de Bibliotecas de Galicia

Ordes nas que se publica o reocoñenemento da Biblioteca da Real Academia Galega como biblioteca de especial interese para Galicia e a súa integración na Rede de Bibliotecas de Galicia.

Comparte