Aviso: Orde do 22 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión do posto de traballo vacante da xefatura do Servizo de Patrimonio Cultural, na Xefatura Territorial de Pontevedra

Orde do 22 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión do posto de traballo vacante da xefatura do Servizo de Patrimonio Cultural, na Xefatura Territorial de Pontevedra

Orde do 22 de marzo de 2013 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Estado de trámite: Resolto

Comparte