Aviso: Licitación do contrato de servizos de acondicionamento arqueolóxico no castro de Baroña, en Porto do Son

Licitación do contrato de servizos de acondicionamento arqueolóxico no castro de Baroña, en Porto do Son

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Resolución do 7 de outubro de 2014 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, do contrato de servizos de acondicionamento e consolidación arqueolóxica no castro de Baroña, Porto do Son (A Coruña), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (contratación documentalmente simplificada).

A presentación de ofertas ten como data límite o décimo quinto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG). Se o día de finalización do 
prazo for domingo ou festivo, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

 

Estado de trámite: En trámite

Comparte