Aviso: Declárase de interese galego a Fundación Santo André de Teixido

Declárase de interese galego a Fundación Santo André de Teixido

Resolución do 31 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura e Turismo, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Santo André de Teixido.

Comparte