Aviso: Formalización do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro

Formalización do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica a resolución do 10 de agosto de 2018 pola que se fai pública a formalización do contrato de obras de acondicionamento do cabido para sala de interpretación no mosteiro de Santa Catarina de Montefaro, en Ares (contratación documentalmente simplificada).

O orzamento base da licitación era de 90.121,80 €, IVE excluído. O importe de adxudicación foi de 88.896,14 €, IVE excluído 

 

Comparte