Aviso: Subvencións concedidas para o financiamento de intervencións arqueolóxicas 2018

Subvencións concedidas para o financiamento de intervencións arqueolóxicas 2018

RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2018 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 5 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 59, do 23 de marzo) pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Estado de trámite: Resolto

Comparte