Aviso: Beneficiarios das axudas á tradución

Beneficiarios das axudas á tradución

O Diario Oficial de Galicia publica a resolución do 21 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 22 de novembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 21 de decembro de 2017), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o libro galego, no que se refire á tradución para outras linguas de obras publicadas orixinariamente en galego e á tradución para o galego de obras publicadas orixinariamente noutras linguas, así como para a súa edición.

Corrección de erros (18 de xullo): https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180718/AnuncioG0164-130718-0...

Comparte